Version. 1.03b
 กระดาน ถาม-ตอบ ปัญหา

 
คำถาม # 283  
" เรียนถามอาจารย์สุพัตราค่ะ "
 
จากหน้า 678
1.เวลาขาดโปรตีน ซึ่งจะมียูเรียน้อย ทำให้ไตเสียสภาวะ hypertonicity ได้ เพราะไตไม่สามารถดูดกลับ urea ทำให้ medulla มี osmolarity ลดลง ใช่ไหมคะ
2.และถ้าข้อแรกถูกแล้ว แสดงว่าถ้ามีurea น้อย ไตจะไม่ดูดกลับยูเรีย ทำให้ดึงน้ำกลับได้น้อย ทำให้ปัสสาวะมากขึ้น และถ้ามี urea มาก ปัสสาวะจะออกมาน้อยหรือเปล่าคะ

จากหน้า 656
ในเมื่อไตมี tubuloglomerular feed back แล้วถ้าไตต้องการขับ Na ที่เกินออกทิ้งไป ไตจะยังมี TFG นี้อยู่หรือเปล่าคะ แล้วถ้ามีจะไม่ทำให้มีการตีบของ arteriole ซึ่งทำให้เลือดมากรองน้อยลงหรือคะ
 
 
โดย Gh555 เมื่อวันที่ 9/2/2549 18:38:12

ข้อ 1 ถ้าได้อาหารที่ไม่มีโปรตีน เป็นเวลานาน จนเกิด protein-calory malnutrition ในเลือดมียูเรียน้อยตลอดเวลา renal medullary interstitium ก็จะมียูเรียน้อยลงไปด้วย มีสภาวะ hyperosmolality ลดลงไปด้วย เพราะ renal medulla interstitium osmolality ขึ้นกับจำนวนและความเข้มข้นของโซเดียม และยูเรียในเนื้อเยื่อนี้
ข้อ 2 renal tubule ดูดกลับยูเรีย 40-60 % ของจำนวนที่ถูกกรองออกมา ขึ้นกับ ADH
ถ้ามี ADH มาก ไตก็ดูดกลับน้ำ และยูเรีย ได้มาก ปัสสาวะปริมาตรน้อย มี solute อื่นๆเช่นโซเดียม ฟอสเฟต ยูริก ครีอาตินีน เข้มข้น
ถ้ามี ADH น้อย ไตก็ดูดกลับน้ำ และยูเรีย ได้น้อย ปัสสาวะปริมาตรมากแต่เจือจาง มี solute อื่นๆเช่นโซเดียม ฟอสเฟต ยูริก ครีอาตินีน จำนวนเท่าเดิม แต่น้ำมาก จึงเจือจาง
ถ้ากินอาหารโปรตีนมาก เลือดมียูเรียมาก ปัสสาวะมียูเรียมาก ดึงน้ำไว้ เป็น osmotic diuresis ปัสสาวะมีปริมาตรมาก ไม่เข้มข้น แต่ก็ไม่เจือจาง มักเป็น isotonic ถพ.ประมาณ 1.010 (ไม่เจือจางใกล้ 1.000 แบบ water diuresis ที่ไม่มี ADH และไม่เข้มข้น เป็น 1.030-1.040 แบบเวลาที่มี ADH มากๆ)

จากหน้า 656 tubulo-glomerular feedback เป็นส่วนหนึ่งของ autoregulation ที่ปรับการทำงานของไตในภาวะปกติให้อยู่ในช่วงพอเหมาะ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆมาควบคุมการทำงานของไต เช่นฮอร์โมนและประสาท ซึ่งมีบทบาทเด่นกว่า โดยเฉพาะเวลาที่ร่างกายผิดปกติ เช่น มีโซเดียมเกิน หรือขาดโซเดียมค่ะ
 
โดย อ.สุพัตรา เมื่อวันที่ 10/2/2549 9:23:42

งั้นแสดงว่า หลักๆเราดูก่อนว่า ระดับน้ำในร่างกายซึ่งถ้าเป็นค่า ECF ดูที่ ปริมาตรของ Na และค่า Osmolarity อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนใช่มั้ยครับ แล้วผลที่ตามมาคือระดับ ADH จะมากหรือน้อยค่อยตามมา ถ้ามากก็จะทำให้มีการดูดกลับยูเรียมากขึ้นทาง Aquaporin 2 (ไม่แน่ใจ) ถ้าน้อยก็จะทำให้มีการดูดกลับน้อย อย่างนี้สรุปถูกรึยังครับ แต่ปริมาณการดูดกลับของยูเรียนี่จะมีผลในเรื่อง ทำให้ค่า Osmolarity ของ medulla สูงอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
 
โดย Careless Whisper เมื่อวันที่ 12/2/2549 14:42:02Copyright © 2003 All rights reserved.
Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University